به گزارش «نود اقتصادی» حسن روحانی در حالی مدعی شد که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست و دولت باید به مردم تسهیلات بدهد تا خود آنها خانه بسازند، که در دولت وی میزان تسهیلات پرداختی ساخت مسکن نسبت به رکورد دولت دهم ۳۰ درصد کمتر شده است.

دولت دهم در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰  و ۱۳۹۱ هر سال نزدیک به ۹۰۰ هزار فقره وام ساخت مسکن به مردم پرداخت کرد، اما این رقم در دولت روحانی با سقوطی آشکار به حدود ۶۰۰ هزار فقره وام رسیده است.

نتیجه اهمال دولت روحانی در بخش ساخت مسکن، کاهش عرضه آن و افزایش ۲۵ میلیون تومانی قیمت مسکن در سال‌های اخیر بوده است.