وی با اشاره به شیب ملایم و رو به بالای تعداد مبتلایان خاطرنشان کرد: تعداد موارد خانوادگی ابتلا دچار روند افزایشی شده که حاکی از قدرت واگیر ویروس و احتمال شیوع کرونای هندی است.

مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی علوم پزشکی تهران در خصوص برگزاری کلاس‌های آموزشی دانشجویان به صورت حضوری گفت: باوجود این که از سرگیری حضوری کلاس‌ها منوط به اجرای کامل واکسیناسیون است، ما موظف به رعایت به یک سری از شیوه‌نامه‌های بهداشتی هستیم و در کنار آموزش حضوری، همچنان آموزش مجازی باید فعال باشد.

خواجوی گزارشی از برنامه‌ریزی دوره‌گذار از دبیرستان به دانشگاه ویژه دانشجویان پزشکی ورودی ۱۴۰۰ ارائه داد و گفت: امسال در خصوص آموزش سه دسته از دانشجویان برنامه‌ریزی صورت گرفته است، اول دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ و دوم دانشجویانی که امسال وارد ترم سه پزشکی می‌شوند، تا کنون هیچ مواجهه حضوری با دانشکده نداشتند و تمام دروس این دانشجویان به صورت مجازی ارائه شده است.

مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی علوم پزشکی تهران تاکید کرد: دسته سوم دانشجویانی که تنها یک ترم در دانشکده بودند و اکنون وارد ترم ۵ و دوره کارآموزی می‌شوند و دوره فیزیوپاتولوژی را به صورت مجازی گذرانده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: اجرای کامل واکسیناسیون کرونا و داشتن کارت واکسن شرط حضور دانشجویان و اجرای برنامه دوره‌گذار به صورت حضوری است.

خواجوی با بیان اینکه واکسینه کردن دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ تا مهرماه عملا امکان‌پذیر نیست، افزود: واکسن دانشجویان باید پس از اعلام نتایج کنکور و از ابتدای ترم طبق جدول زمانبدی شده انجام گیرد که این موضوع زمان‌بر است. پیشنهاد ما این است که برنامه دوره‌گذار مانند سال گذشته به صورت مجازی و با همکای دفتر منتورینگ و مرکز رشد استعدادهای درخشان و با استفاده از بارگزاری محتوا در کانال تلگرامی و تشکیل گروه‌های کوچک دانشجویی با همکاری دفتر منتورینگ برگزار شود. براین اساس ترم اول یا نیم ترم اول به صورت مجازی و باقی ترم بعد از واکسیناسیون به صورت حضوری برگزار شود.

خواجوی ادامه داد: در صدد هستیم برنامه دوره‌گذار از دبیرستان به دانشگاه برای دانشجویانی که وارد ترم ۳ می‌شوند را به صورت حضوری و پس از اجرای واکسیناسیون برگزار کنیم.

مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص دوره‌گذار ویژه دانشجویانی که وارد دوره کارآموزی و ترم ۵ می‌شوند گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده سعی ما بر این است که دوره پیش بالینی را به دل بخش‌ها ببریم.

منبع: ایسنا