به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران تعداد شاغلان جوان کشور (افراد در سن ۱۵ تا ۲۴ سال) در پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۲ میلیون و ۸۳۵ هزار نفر بوده که این تعداد تا سال ۱۳۹۸ به ۲ میلیون نفر و در سال ۱۳۹۹ نیز با شیوع کرونا به یک میلیون و ۷۶۱ هزار نفر  رسیده است. به عبارتی طی ۸ سال اخیر به‌جای افزایش تعداد شاغلان جوان، یک میلیون و ۷۴ هزار نفر از تعداد شاغلان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال کشور کاسته شده است.

قابل ذکر است از آنجایی‌که ترکیب سنی افراد در سن کار در ایران تغییر چندانی را به خود ندیده و جایگزینی گروه‌های سنی دائم در حال انجام است، به‌نظر می‌رسد طی ۸ سال اخیر جوانان در سن کار از پیدا کردن شغل دلسرد شده و از بازار کار خارج و به جمعیت عظیم افراد غیرفعال پیوسته‌اند.