دکتر کمیل طیبی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتگو با «نود اقتصادی» وعده‌های انتخاباتی برخی از کاندیداها را ابزاری برای وخیم تر شدن شرایط اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: افزایش یارانه ها و پرداخت برخی وام‌ها به بی انضباطی بودجه ای و افزایش نقدینگی و تورم دامن می زند و مبنای کارشناسی ندارد. مثلا یک کاندیدا گفته در صورت پیروزی در انتخابات، وام ۵۰۰ و حتی بالاتر به جوانان خواهم داد. این اعداد عجیب است. 

وی افزود: در بسیاری از کشورها اگر چنین بودجه هایی وجود دارد صرف امور توسعه ای می شود. افزایش ناگهانی یارانه ها تبعات تورمی دارد و فقط در کوتاه مدت تاثیر گذار است. دادن این وعده ها در بلند مدت به ضرر اقتصاد کشور تمام می شود و شیوه‌های نادرستی برای حل مشکلات اقتصادی کشور است.