بایزید مردوخی، دکتر بایزید مردوخی، اقتصاددان و مشاور وزیر کار در دولت یازدهم در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص درج نامش در بین امضا کنندگان نامه حمایت آمیز از حسن روحانی در سال ۹۶ گفت: متاسفانه بدون اینکه به من بگویند نام مرا در این لیست قرار داده و من سال ۹۶ نامه ای در حمایت از آقای حسن روحانی امضا نکردم.

گفتنی است در سال ۹۶ نامه ای تحت عنوان حمایت ۱۶۱ اقتصاددان از حسن روحانی منتشر شد که امروز بسیاری از امضا کنندگان این نامه یا از امضای آن پشیمان شده اند و یا نسبت به امضای آن اظهار بی خبر می کنند!