دکتر سهراب دل انگیزان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص وعده های انتخاباتی برخی از کاندیداها گفت: برخی از کاندیداها وعده هایی را میدهند که پشتوانه علمی ندارد و به هیچ وجه اجرا شدنی نیست.

وی افزود: وعده پرداخت حقوق به زنان خانه دار در شرایطی مطرح شده که منبع آن مشخص نیست و کشورهایی که چنین مزایایی را مثلا در ازای فرزند آوری به زنان می دهند بودجه آن را از قبل در بودجه سنواتی مشخص کرده اند. اما در کشور ما با این کسری بودجه فراوان میزان اعتبارات چنین وعده هایی به هیچ وجه مشخص نیست.