به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی مسعودی، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران اظهار داشت: اخیرا مجوز واردات تخم مرغ نطفه‌دار و جوجه یک روزه توسط وزارت جهاد کشاورزی برای کسری تولید جوجه در کشور صادر شد اما در صدور آن ابهامات بسیاری وجود دارد و پرسش های زیادی را میان جامعه تولید کنندگان طیور ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید مشخص کند این مجوز ها به چه کسانی داده شده است؛ زیرا اتحادیه های تولیدی صنعت طیور این مجوز را دریافت نکرده اند و واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخشی‌هایی داده شده است که دستی بر آتش نداشته و تولیدکننده گوشت مرغ یا جوجه نیستند.