به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت طلا، سکه و دلار امروز در بازار نسبت به روز گذشته افزایش یافت.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۳۶ (یک هزار و هشتصد و سی و شش ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۳۶

-۰.۱۴

09:00

۱,۸۳۹

۸

۰.۴۲

روز قبل

۱,۸۳۱

۱

۰.۰۳

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۹۸ درصدی، از ۹۵۸,۸۰۰ (نهصد و پنجاه و هشت هزار و هشتصد ) تومان به ۹۶۸,۳۰۰ (نهصد و شصت و هشت هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۹۶۸,۳۰۰

۹,۵۰۰

۰.۹۸

11:33

۹۵۸,۸۰۰

۲۶,۱۰۰

۲.۷۲

روز قبل

۹۳۲,۷۰۰

-۳,۲۰۰

-۰.۳۵

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۴۶۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۱۹۴,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و نود و چهار هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۲,۵۰۰ (بیست و دو هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۵۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۲,۵۰۰

۵۸۰

۲.۵۷

11:32

۲۱,۹۲۰

۴۸۰

۲.۱۸

روز قبل

۲۱,۴۴۰

-۴۰

-۰.۱۹

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۲.۰۶ درصدی، از ۶,۰۱۳ (شش هزار و سیزده ) تومان به ۶,۱۴۰ (شش هزار و یکصد و چهل ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۱۴۰

۱۲۷

۲.۰۶

11:34

۶,۰۱۳

۱۷۲

۲.۸۶

روز قبل

۵,۸۴۱

-۶۹

-۱.۱۹

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,030,000 (ده میلیون و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 2.24 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۰۳۰,۰۰۰

۲۲۵,۰۰۰

۲.۲۴

11:33

۹,۸۰۵,۰۰۰

۲۵۵,۰۰۰

۲.۶

روز قبل

۹,۵۵۰,۰۰۰

۵,۰۰۰

۰.۰۵

۲ روز پیش

منبع:دنیای اقتصاد