به گزارش «نود اقتصادی»، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: با وجود اینکه کشور کره جنوبی مدت‌ها بازار لوازم خانگی ایران را در اختیار داشت نه تنها در آزادسازی پول‌های بلوکه شده با ما همکاری نکرد، بلکه پس از اعمال تحریم هم همکاری مناسبی با ایران نداشت. بنابراین ایران نیز باید در انعقاد قراردادهای جدید این موضوع را درنظر گیرد.

وی بیان کرد: باید میان شرکت‌هایی که ایران را پس از اعمال تحریم‌ها ترک کردند با شرکت‌هایی که همراه ما بودند، تفاوت وجود داشته باشد. در صورتی که مشارکت و همکاری با شرکت‌های خارجی را در دستور کار داریم باید قراردادها به گونه‌ای منعقد شود، که خروج از بازار ایران برای آنها هزینه داشته باشد.