به گزارش «نود اقتصادی»، وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: در اقتصاد ایران، ۸ دهک درآمدی هزینه تورم را می دهند و ۲ دهک ثروتمند از تورم لذت می برند، به همین دلیل است که ۲ دهک اتفاقا در حوزه های مختلف نفوذ کرده و اجازه اصلاحات ساختاری را نمی دهند.

وی بیان کرد: واردکنندگانی که از رانت وارداتی استفاده می کنند، افرادی که ثروت های نجومی دارند بدون آنکه مالیات بدهند با تورم، ثروت‌شان چند برابر می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: دهک‌های کم درآمد بیشتر هزینه تورم را میدهند‌. این افراد خانه ندارند، درآمد ندارند و ... فشار تورم روی دوش این ۸ دهک است آنهم درحالی که در تمام دنیا فشار تورم بر دوش ثروتمندان است ولی در کشور ما هزینه تورم بر دوش فقراست چون نظام مالیاتی، ‌بانکی و یارانه ای ما کار نمی کند. بنابراین هزینه تورم بر دوش فقراست.