به گزارش «نود اقتصادی»، محسن جوهری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی  CNG اظهار داشت: ما بارها از دولت درخواست کرده ایم که بابت موضوع مخازن CNG خودروها، تسهیلاتی را قرار دهد و به کسانی که از سوخت پاک CNG استفاده می کنند کمک کند چرا که مصرف کنندگان CNG در واقع در حال کمک به اقتصاد کشور هستند که متأسفانه موضوع ارائه تسهیلات دولت در این بخش مغفول مانده است.

وی بیان کرد: موارد بسیار زیادی داشته ایم که به انجمن صنفی CNG مراجعه می کنند که این مبالغ را چگونه تأمین کنیم؛ اکثر مالکان این خودروها از لحاظ اقتصادی توان تأمین این مبالغ را ندارند و مجبور می شوند از بنزین به عنوان سوخت خودرو استفاده نمایند.