به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی اظهار داشت: شرکت‌های تولید سیگار، به جز یک شرکت، هنوز افزایش قیمتی اعمال نکرده‌اند. افزایش قیمت سیگار در بازار به دلیل افزایش تقاضای توزیع کنندگان عمده است.

وی بیان کرد: با توجه به افزایش ۵۰۰ هزار تومانی هر کارتن سیگار به دلیل اعمال مالیات نخی، قیمت هر بسته سیگار تقریبا ۱۰۰۰ تومان گران می‌شود. همچنین حقوق و دستمزد در سال جاری بین ۳۰ تا ۴۰ درصد وبه طور کلی هزینه حامل‌های انرژی و حمل و نقل هم افزایش خواهد داشت.