به گزارش‌ «نود اقتصادی»، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس اظهار داشت: ما در قانون بودجه ۱۴۰۰، ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیلات ۲۰ ساله برای ساخت مسکن بدون هیچ یارانه و تحت مصوبه شورای پول و اعتبار تخصیص داده‌ایم. من تعجب می‌کنم از بعضی اقداماتی که در کشور صورت می‌گیرد، یکی از رؤسای محترم بانک‌ها می‌گفت این شدنی نیست و دولت این کار را انجام نخواهد داد.

وی بیان کرد: من به دولت عرض می‌کنم که آقای دولت! خود شما در برج ۴ سال ۱۳۹۹ تصویب کردید که از مجموع ۲ هزار هزار میلیارد تومان، تسهیلات برنامه‌ریزی شده برای پرداخت در کل کشور ۲۰ درصد پس از تذکرات رهبری به بخش مسکن تخصیص یابد که این رقم معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. این تسهیلات نه تورم‌زاست و نه هزینه خاصی برای دولت خواهد داشت.

نایب رئیس مجلس افزود: چرا شما نمی‌خواهید صنعت، مسکن، اشتغال و اقتدار در کشور ایجاد کنید؟ این که نمی‌شود مجلس یک قانون را تصویب کند و شورای نگهبان آن را تأیید کند و ما در کمیسیون عمران در این زمینه با وزارت راه و شهرسازی هماهنگ باشیم ولی آن را اجرا نکنید. وقتی اجرا نمی‌کنید همین می‌شود که ما شاهد رسیدن قیمت مسکن به متری ۲۰۰ میلیون تومان در برخی شهرها هستیم. من از دولت استدعا می‌کنم که قانون را اجرا کنید.