به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: واردات می‌تواند بهترین کمک حال تکمیل زنجیره‌های ارزش و تولید باشد اما رانت واردات کمر اقتصاد داخلی کشور ما را شکسته است. بحث واردات بسیار جذاب است، اما زمانی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند که رانت ارزی برای کسی قائل نشویم.

وی بیان کرد: سیاست تجاری باید متفاوت از سیاست تولیدی باشد، مشکل اصلی ما این است که برخی مدیران و وزرا کاملاً اتفاقی انتخاب می شوند و بر اساس سلایق و علاقه خودشان عمل می‌کنند نه مبتنی بر یک سیاست مشخص.

سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت افزود: این مسائل و مشکلات حاکی از این است که ما اهلیت فنی و مدیریتی لازم را در کشورمان پرورش ندادیم و هیچ برنامه و سیاست مشخصی هم تدوین نکردیم و در نتیجه دائماً مرتکب اشتباهاتی می‌شویم که قبلاً هم آن را تجربه کرده‌ایم.