ببینید:
اغلب جوانان از بی مسکنی تمایلی به ازدواج ندارند (۱)
یک خانوار با درآمد ۵ میلیون تومان برای خرید یک خانه ۷۰ متری باید ۳۵ سال صبر کند (۲)
علاوه بر دولت، مجلس و قوه قضاییه هم در مشکلات مسکن مقصرند (۳)
تقریبا نصف تهرانی‌ها مستاجرند، خانه کم نیست، مشکل در توزیع است(۴)
عباس آخوندی سیاه ترین دوره سیاست گذاری مسکن در جمهوری اسلامی را ایجاد کرد(۵)
آخوندی به بانک جهانی قول داده بود، جلوی ادامه کار مسکن مهر را بگیرد که گرفت (۶)
عمدا اقتصاد کشور را به این روز انداختند که ما با آمریکا سازش کنیم (۷)
نه تنها آخوندی بلکه خیلی از مقامات رده بالای دولت‌های یازدهم و دوازدهم به خاطر فرصت سوزی‌هایی که در ۸ سال اخیر رخ داد، باید محاکمه شوند (۸)
آخوندی و عبده تبریزی از ساخت مسکن مهر ضرر کرده بودند (۹)
آقای اسلامی هیچ نسبتی با بخش مسکن ندارد (۱۰)