به گزارش ‌«نود اقتصادی»، آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: حق مسکن کارگران گرچه نیاز به مصوبه هیأت دولت دارد، اما مصوب کردیم فارغ از اینکه دولت چه زمانی آن را تصویب کند، این حق مسکن که از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، از اول فروردین ۱۴۰۰ اجرا شود، بنابراین اگر حق مسکن کارگران فرضا در خرداد تصویب شود، باید از اول فروردین ۱۴۰۰ اجرا شود.