به گزارش «نود اقتصادی» درحالی هر کیلو زیتون در فصل برداشت حدود ۱۳ هزار تومان از کشاورزان خریداری شده که این روزها قیمت هرکیلو زیتون معمولی و بدون بسته‌بندی به حدود ۴۵ هزار تومان رسیده است.

به‌عبارتی واسطه‌ها صرفا با چند ماه انبار زیتون، از فروش هر کیلو سود ۲۴۶ درصدی به دست می‌آورند، سودی که در اغلب محصولات کشاورزی، دلالی و واسطه‌گری را پرسودتر و کم‌ریسک‌تر از تولید کرده است.