به گزارش «نود اقتصادی»، بازار طلا در حالی امروز شاهد کاهش قیمت‌هاست که دلار و سکه افزایش قیمت را تجربه کردند.
 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۱۲,۸۰۰ (یک میلیون و دوازده هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۱۲,۸۰۰

-۲,۵۰۰

-۰.۲۵

11:10

۱,۰۱۵,۳۰۰

-۳۶,۸۰۰

-۳.۶۳

روز قبل

۱,۰۵۲,۱۰۰

-۱۳,۶۰۰

-۱.۳

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۳۷۸,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و هفتاد و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۷۲۰ (بیست و چهار هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۷۲۰

۷۰

۰.۲۸

11:07

۲۴,۶۵۰

-۳۵۰

-۱.۴۲

روز قبل

۲۵,۰۰۰

-۳۵۰

-۱.۴

۳ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۳۹ درصدی، از ۲۴,۱۳۰ (بیست و چهار هزار و یکصد و سی ) تومان به ۲۴,۰۳۸ (بیست و چهار هزار و سی و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۰۳۸

-۹۲

-۰.۳۹

11:10

۲۴,۱۳۰

-۲۸۵

-۱.۱۹

روز قبل

۲۴,۴۱۵

۰

۰

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۲۹,۳۹۰ (بیست و نه هزار و سیصد و نود ) تومان ارزش گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۳۹۰

۰

۰

10:27

۲۹,۳۹۰

-۳۶۲

-۱.۲۴

روز قبل

۲۹,۷۵۲

-۲۶۸

-۰.۹۱

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳۴,۱۴۲ (سی و چهار هزار و یکصد و چهل و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۴,۱۴۲

۰

۰

10:27

۳۴,۱۴۲

-۳۸۰

-۱.۱۲

روز قبل

۳۴,۵۲۲

-۳۶۵

-۱.۰۶

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۰.۱۴ درصدی، از ۶,۸۶۰ (شش هزار و هشتصد و شصت ) تومان به ۶,۸۵۰ (شش هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۹,۴۷۵ (نوزده هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۱۹,۲۳۰ (نوزده هزار و دویست و سی ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,400,000 (ده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.48 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۴۰۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۴۸

11:07

۱۰,۳۵۰,۰۰۰

-۴۵۰,۰۰۰

-۴.۳۵

روز قبل

۱۰,۸۰۰,۰۰۰

-۱۵۰,۰۰۰

-۱.۳۹

۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۶۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۰۰۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۱.۶۷

11:08

۶,۱۰۰,۰۰۰

-۱۵۰,۰۰۰

-۲.۴۶

روز قبل

۶,۲۵۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۳,۸۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

منبع:دنیای اقتصاد