به گزارش‌«نود اقتصادی»، مهدی غضنفری، وزیر اسبق صمت اظهار داشت: وزارت صمت باید سامانه‌ای ایجاد کند که کشاورز محصول خود را در آن وارد سازد و مردم و بنکدار کالا را خریداری نماید و از این طریق کل واسطه‌ها حذف می‌شود. وزارت جهاد مشکل سهم خواهی در بازار دارد. این وزارت خانه با بازار دوست نیست چون همیشه سهمی در تولید داشته و قواعد بازار را نمی‌داند.

وی بیان کرد: هویت بازار در نزد وزارت صمت آشکار نیست. عده‌ای در صدر می‌ایستند و دستوراتی می‌دهند تا وزارتخانه‌ها را جداسازی کنند که ناشی از عدم علم داشتن به قواعد حکمرانی است. تا پایان دولت اگر اقتصاد به همین شکل تحویل داده شود، کار بزرگی است و انتظار گشایش که از سوی رئیس جمهور مطرح می‌شود، اشتباه است.

وزیر اسبق صمت افزود: رئیس جمهور طوری سخن می‌گوید که گویی می‌خواهد نامزد ریاست جمهوری برای 8 سال آتی شود، بلکه باید درباره کوله بری و سوخت بری پاسخگو باشد و بگوید چرا این‌ها در دوره او توسعه یافته است! رئیس جمهور تازه به عنوان یک مدعی سخنرانی می‌کند و می‌گوید ما تازه در حال برنامه ریزی هستیم. در حالیکه شما همین که بازار شب عید را جمع کنید، کاری انجام داده‌اید و باید بیخیال باقی راه شوید.