به گزارش «نود اقتصادی»، مجتبی شادلو عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران اظهار داشت: قیمت کود در سال جاری ۵ برابر  شد و قیمت تراکتور از  ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان سال گذشته  به ۵۰۰  میلیون تومان رسید.

وی بیان کرد: قیمت وسایل جمع آوری میوه نیز در سال جاری افزایش قابل توجهی یافته است به طوری که قیمت پوشال و کاغذ ۲ تا ۴ برابر شده است که همه این موارد بر قیمت تمام شده باغداران تاثیر می گذارد و باعث می شود که تولیدات این بخش زیان ده شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران افزود: بر اساس قوانین صنفی، خرده فروشان سطح شهر ها باید حداکثر ۳۰ درصد سود خرده فروشی دریافت کنند اما در حال حاضر شاهد تفاوت ۲ تا ۳ برای قیمت میوه از عمده فروشی میدان مرکزی تا خرده فروشی های سطح شهر هستیم.

مجتبی شادلو گفت: حجم زیادی از میوه های باغداران در انبار مانده است؛  تا این موقع سال به طور معمول باید ۷۰ درصد میوه های پاییزه در بازار به فروش می رسید اما در سال جاری به دلیل اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته است تنها ۳۰ درصد از تولیدات در بازار فروش رفته و ۷۰ درصد آن در سردخانه ها است؛ در صورت عدم جذب  این محصولات در بازار یا صادرات آنها برای تولید کنندگان فاجعه ایجاد می شود.