محمدرضا زهره‌ وندی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص اظهارات امروز رئیس جمهور در مورد چرخیدن چرخ اقتصاد کشور و سانتریفیوژها را توهم آمیز خواند و گفت: کجا چرخ اقتصاد کشور می چرخد، اصلا چرخی برای اقتصاد کشور نمانده است، دیگر کسب و کاری برای ما نمانده است.

وی افزود: ۶۰ درصد مشکلات اقتصادی فعلی به دلیل خود تحریمی های داخلی است و نمی توان مشکلات را به تحریم‌های خارجی نسبت داد.