هرویک یاریجانیان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان در گفتگو با «نود اقتصادی» در واکنش به اظهارات امروز آقای رئیس جمهور در مورد چرخش همزمان چرخ اقتصاد و سانتریفیوژها گفت: اگر چرخ اقتصاد کشور می چرخید بانکها وظایف خود را به درستی انجام می دادند و دستگاههای اجرایی در خدمت تولید بودند نه این که امروز جهت حرکت آنها در مخالفت با تولید باشد.

وی افزود: مشکلات داخلی چندین برابر بیشتر از تحریمها در حال آسیب وارد کردن به اقتصاد کشور است. رسوب کانتینرهای کالا در گمرک، بخشنامه‌های متعدد وزارت صمت و مشکلاتی که بانک مرکزی ایجاد می کند همه در همراهی با تحریمهاست و هیچ رویه خنثی کننده‌ای نسبت به تحریمها ندارند. مشکلات اصلی در داخل است.