به گزارش ‌«نود اقتصادی»، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در شرایط تحریم، بخش خصوصی به کسب‌وکار و معیشت مردم کمک می‌کند و اجازه افزایش بیکاری را نمی‌دهد. در حالی که افرادی با فروش ارزهای دریافتی در آن سوی آب‌ها ویلا و خانه خریده‌اند، بخش خصوصی در داخل کشور ایستاده و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی بیان کرد: در فهرست مفسدان اقتصادی نامی فعالان متعهد کشور دیده نمی‌شود، اما همه را در یک صف قرار می‌دهند و تر و خشک را با هم می‌سوزانند. طی سال‌ها، سیاست‌های غلط اقتصادی، بخشنامه‌های متعدد، سیاست‌های ارزی، برهم زدن رقابت، واگذاری‌های غیرکارشناسی و بازپس‌گیری‌های سیاسی به چرخه فساد در کشور کمک کرده است.