به گزارش‌ «نود اقتصادی»، حسن دانایی فر، دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با سوریه اظهار داشت: یکی از اصلی ترین محدودیت ها در مسیر همکاری های اقتصادی میان دو کشور مشکلات در حوزه حمل و نقل است.

وی بیان کرد: خوشبختانه با پیگیری هایی که صورت گرفته بخشی از مشکلات در این زمینه در حال برطرف شدن هستند. امیدواریم در آینده نزدیک برنامه های جدید در این حوزه نمایان شود. 

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با سوریه افزود: یکی از این موضوعات استفاده از ظرفیت مرزهای زمینی با عراق بود. با توجه به اینکه دولت این کشور حدود دوهفته قبل در حوزه ترانزیت دستورالعمل جدیدی صادر کرد امیدواریم که این دستورالعمل برای تجارت میان ایران و سوریه نیز کارگشا باشد.

وی ادامه داد: در این طرح ما از طریق دو مرز خسروی و مهران می‌توانیم به مرز زمینی سوریه متصل شویم که این موضوع قطعا برای ما به رونق صادرات منجر می شود.

دانایی فر گفت: در کنار تجارت زمینی بنا شده در بیستم هر ماه یک کشتی صادراتی ایران به سوریه حرکت کند که نخستین حرکت آن ۲۰ اسفند سال جاری خواهد بود. برای آنکه روابط اقتصادی میان دو کشور گسترش بیابد باید بخش خصوصی کار محوری را بر عهده بگیرد.

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با سوریه افزود: در این زمینه ما مذاکراتی را آغاز کردیم تا با اعطای برخی مشوق ها و کاهش سقف تعهدات ارزی صادر کنندگان بخش خصوصی برای حضور در سوریه اعلام آمادگی کند و دسترسی به این اهداف ممکن شود.