به گزارش «نود اقتصادی»، علی مؤیدی خرم آبادی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: خوشبختانه با ابزار و امکانات جدیدی که به کار گرفتیم و سامانه‌هایی که تعریف کردیم، در کمتر از ۲ سال، ۱۸ میلیارد لیتر در حوزه سوخت صرفه جویی کردیم که اگر این صرفه جویی صورت نمی‌گرفت، بخش اعظم آن تبدیل به قاچاق می‌شد. بنا بر این با تمهیدات موثر توانستیم از انحراف این سوخت و تبدیل آن به قاچاق جلوگیری کنیم.

وی بیان کرد: چون دو کشور پاکستان و افغانستان نیاز مبرمی به سوخت دارند تلاش می‌کنند که بخشی از سوخت خود را از مسیر کشور ما تامین کنند و متوصل به راهکار‌های غیرقانونی می‌شوند. به همین دلیل معمولا قاچاق سوخت در شرق کشور بیشتر از مناطق دیگر دیده می‌شود. به هرحال در هر نقطه ای ممکن است که یک کارمند یا خدمتگذاری مرتکب خطایی شود، اما به صورت شبکه‌ای و باندی نبوده بلکه چند موردی وجود داشته که با آن‌ها برخورد شده اما بیشترین سوخت قاچاق در مسیر پاکستان و افغانستان و از مسیر سیستان و بلوچستان است.