به گزارش «نود اقتصادی»، عمده قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز سیر صعودی را تجربه کردند.
 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۲ (یک هزار و هشتصد و دوازده ) رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۱۲

۱۴

۰.۷۶

06:00

۱,۷۹۸

۱۴

۰.۷۵

روز قبل

۱,۷۸۵

۴

۰.۲۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۴۶ درصدی، از ۱,۰۷۱,۹۰۰ (یک میلیون و هفتاد و یک هزار و نهصد ) تومان به ۱,۰۸۷,۸۰۰ (یک میلیون و هشتاد و هفت هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۸۷,۸۰۰

۱۵,۹۰۰

۱.۴۶

11:28

۱,۰۷۱,۹۰۰

-۱۰,۴۰۰

-۰.۹۸

روز قبل

۱,۰۸۲,۳۰۰

-۲۷,۹۰۰

-۲.۵۸

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۵۹۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۶۹۹,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و نود و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۷۵۰ (بیست و چهار هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۷۵۰

۲۵۰

۱.۰۱

11:26

۲۴,۵۰۰

-۱۰۰

-۰.۴۱

روز قبل

۲۴,۶۰۰

-۷۰۰

-۲.۸۵

۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۱.۱۳ درصدی، از ۲۳,۹۴۳ (بیست و سه هزار و نهصد و چهل و سه ) تومان به ۲۴,۲۱۹ (بیست و چهار هزار و دویست و نوزده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۲۱۹

۲۷۶

۱.۱۳

11:27

۲۳,۹۴۳

-۷۱

-۰.۳

روز قبل

۲۴,۰۱۴

-۶۹۱

-۲.۸۸

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۹,۸۳۱ (بیست و نه هزار و هشتصد و سی و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۸۳۱

۱۷

۰.۰۵

10:14

۲۹,۸۱۴

-۱۳

-۰.۰۵

روز قبل

۲۹,۸۲۷

-۸۴۹

-۲.۸۵

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۴ تومان کاهش، ۳۴,۴۸۶ (سی و چهار هزار و چهارصد و هشتاد و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۴,۴۸۶

-۳۴

-۰.۱

10:14

۳۴,۵۲۰

۲۱

۰.۰۶

روز قبل

۳۴,۴۹۹

-۹۸۱

-۲.۸۵

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۸۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۸۷۰ (شش هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۸۷۰

۶۰

۰.۸۷

11:27

۶,۸۱۰

-۳۰

-۰.۴۵

روز قبل

۶,۸۴۰

-۱۶۰

-۲.۳۴

۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۵۰ تومان افزایش، ۳,۵۳۰ (سه هزار و پانصد و سی ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۹,۴۶۲ (نوزده هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان معامله شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۱۹,۸۹۰ (نوزده هزار و هشتصد و نود ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 11,100,000 (یازده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.35 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۱۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۱.۳۵

11:27

۱۰,۹۵۰,۰۰۰

-۲۰۰,۰۰۰

-۱.۸۳

روز قبل

۱۱,۱۵۰,۰۰۰

-۳۵۰,۰۰۰

-۳.۱۴

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۴۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۴۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

۳.۱۲

11:28

۶,۲۰۰,۰۰۰

۰

۰

روز قبل

۶,۲۰۰,۰۰۰

-۲۵۰,۰۰۰

-۴.۰۴

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۰۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۴۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.