به گزارش «نود اقتصادی»، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اظهار داشت: طرح‌های مطرح شده برای حل موضوع قیمت گذاری خودرو بدون نظرخواهی از قطعه سازان در حال پیگیری است.

وی بیان کرد:‌ نخستین طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، اما با وجود تماس‌های مکرر با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ظاهراً نمی‌خواهند از قطعه سازان نظرخواهی و استفاده کنند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: طرح دوم، طرح جهش تولید مطرح شده توسط وزارت صنعت و طرح سوم، طرح قیمت‌گذاری خودرو است که در نهاد ریاست جمهوری در دست پیگیری است و امیدواریم قیمت خودرو یک بار برای همیشه در کشور تعیین تکلیف شود. با کاهش قیمت مواد اولیه می‌توان قیمت خودرو درب کارخانه را تا ۳۰ درصد کاهش داد.