به گزارش «نود اقتصادی»، سعید محمدی پور، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار داشت: امروز نسبت به هفته گذشته به طور متوسط روی هر شانه تخم مرغ، ۳۰۰۰ تومان کاهش قیمت را شاهد بودیم.  وزارت جهاد کشاورزی نیز در این مدت روزانه ۱۵۰ تن تخم مرغ به قیمت تنظیم بازار عرضه کرد که در قیمت تاثیرگذار بود.

وی بیان کرد: در حال حاضر قیمت مصوب هر شانه دو کیلویی یا ۳۰ عددی تخم مرغ باید حدود ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان باشد و با فروش بیش از ۳۵ هزار تومان در بازار برخورد خواهد شد