به گزارش «نود اقتصادی» در ۱۰ ماهه امسال نزدیک به ۱۵هزار تن توتون و تنباکو به ارزش بیش از ۱۰۶ میلیون دلار وارد کشور شده است. اگر میانگین نرخ دلار آزاد را حدود ۲۲ هزار تومان در نظر بگیریم، ارزشی ریالی واردات ۱۵هزار تنی توتون و تنباکو به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

قابل ذکر است هرچند مصرف سیگار و قلیان در اوایل شروع کرونا کاهش قابل‌توجهی داشت، اما آمارها نشان می‌دهد مصرف سیگار بار دیگر به روال قبل از کرونا برگشته و قلیانی‌های پرمصرف نیز از قلیان‌سراها به خانه کوچ کرده‌اند.