به گزارش «نود اقتصادی» ارزش صادرات غیرنفتی ایران به هند در ۹ ماهه امسال حدود ۷۷۱ میلیون دلار بوده که این میزان در مقایسه با صادرات یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

بهروز رفیعی