به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، با گذشت یک هفته از خداحافظی ناگهانی"علی جباری مرکید" از صندوق تامین خسارت‌های بدنی و انتصاب او به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه رازی، این صندوق، همچنان بدون مدیرعامل و یا سرپرست رها شده است.

"علی جباری مرکید" از خرداد ماه سال ۹۳ تا همین یک هفته قبل، مدیریت عاملی صندوق تامین خسارتهای بدنی را بر عهده داشت. علی جباری مرکید، تجربه حضور در هیات مدیره و معاون اداری و مالی شرکت بیمه ایران را داشته و در خلال سال‎های ۹۳ و ۹۴ در ترکیب هیات مدیره مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران و صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز هم حضور داشته است.

صندوق تامین خسارت‌های بدنی، در کنار سایر نهادها، از جمله مجموعه‌هایی به شمار می‌رود که با اختصاص درصدی از حق بیمه شخص ثالث، از کیک درآمدی صنعت بیمه در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیاد تومان درآمد داشته است. گفته می‌شود که دارایی صندوق تامین خسارت‌های بدنی در حال حاضر حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است.

از مجید بهزادپور، عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی به عنوان گزینه مدیریت عاملی صندوق تامین خسارت‌های بدنی یاد شده است. بهزادپور در گفتگو با «نود اقتصادی»، بدون رد یا تایید اینکه برای سمت مدیرعاملی صندوق تامین خسارت‌های بدنی معرفی شده است گفت که هر جایی که وزیر اقتصاد و یا رئیس کل بیمه مرکزی به او دستور بدهند به عنوان کارمند در خدمت صنعت بیمه خواهد بود.