قبل از مشاهده این ویدئو به این آمار دقت کنید:" در ۱۰ سال اخیر، حدود ۲۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد ایران شده که نیمی از این عدد متعلق به دولت قبل است!"