لیست خرید و فروش آپارتمان  در منطقه قلهک  تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

 
آدرس  متراژ

عمر ساخت
(سال)

قیمت فروش (تومان)
محله قلهک، خیابان سجاد 92 8 3.020.000.000
محله قلهک، دوراهی قلهک، خیابان آئینه  88 14 4.575.000.000
محله قلهک، خیابان یخچال  86 40 3.700.000.000
محله قلهک، خیابان هدایت 116 7 7.325.000.000
محله قلهک، خیابان دکتر شریعتی  160 14 7.100.000.000
محله قلهک، خیابان شهید شیدایی 54 13 1.850.000.000

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان