به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی ۹ماهه منتهی به پایان آذرماه سال جاری، موسسه اعتباری ملل حدود ۱۱۵۲ میلیارد و ۶۰۴ میلیون تومان مطالبات غیرجاری دارد که از این مقدار، بیش از ۹۷ درصد آن جزء مطالبات مشکوک‌الوصول است.

قابل ذکر است مشکوک‌الوصول به مطالباتی گفته می‌شود که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.