به گزارش «نود اقتصادی»، حجم نقدینگی در پایان آذر امسال به بیش از ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۶.۵ برابر رقم نقدینگی در پایان دولت دهم بود.

گفتنی است حسن روحانی منتقد اصلی رشد نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم بود!