به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران، کشورمان در ۹ماهه سال جاری در مجموع ۵ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار کالا از کشورهای اروپایی وارد کرده که حدود ۲ میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار یا معادل ۵۴ درصد از آن مربوط به واردات از کشورهای طرف برجام است.

طبق این آمار، در ۸ ماهه امسال بیشترین میزان واردات ایران از این کشورها مربوط به آلمان با ۱/۱ میلیارد دلار بوده است. پس از این کشور، واردات از انگیس و روسیه هر کدام با ۷۲۷ میلیون دلار در رتبه دوم و سوم و واردات از فرانسه نیز با ۱۸۰ میلیون دلار در رتبه هشتم در بین کشورهای اروپایی قرار دارد.