به گزارش ‌«نود اقتصادی»، مجید محمدپور، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت اظهار داشت: در خصوص اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور، یکی از مشکلات ما نحوه نظارت بر مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی است. برخی از کارفرمایان بسیار راحت محصولاتشان را از طریق این مناطق وارد می‌کنند و عملا این قانون را دور می‌زنند. به طور مثال اعضای انجمن سازندگان تجهیزات نفت موفق شده‌اند به سطح دانش و تکنولوژی طراحی و ساخت  ۶۵ درصد از تجهیزات موردنیاز صنعت نفت کشور دست یابند و گستره این محصولات از پیچ و مهره تا مواد شیمیایی و تجهیزات سرچاهی است. ولی در کمال تعجب هنوز شاهد خرید این محصولات از خارج کشور هستیم و متاسفانه این تجهیزات را از مناطق آزاد و ویژه وارد کشور می‌کنند.

وی بیان کرد: این کار قاچاق نیست بلکه خیلی رسمی و قانونی هم انجام می‌شود. متاسفانه واردات از مناطق آزاد کنترل نمی‌شود یا کارفرمایان به اسم "سایر" ثبت سفارش کرده و یا به نام  "تجهیز" واردات می‌کنند و متوجه می‌شویم تعداد زیادی از اقلامی که سابقه ساخت آنها به چند دهه می‌رسد نیز در قالب این ثبت سفارش وارد کشور شده است.