به گزارش «نود اقتصادی»، علی مروی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: شورای رقابت درحالی قیمت خودرو را تعیین می‌کند که قیمت‌ها در بازار چیز دیگری است و بر این اساس تقاضا برای خودرو‌های کارخانه بسیار زیاد میشود ومردم برای آن صف می‌کشند و این برای حکم رانی ما مضحک است.

وی بیان کرد: وقتی برای خودروساز قیمت گذاری می‌کنیم برای تامین قطعه دچار مشکل می‌شود و از طرفی دیگر قطعه ساز را نیز مجبور می‌کنیم صادرات انجام ندهد و فقط به خودرو ساز داخلی قطعه بفروشد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: این کار برای قطعه ساز نیز مشکل ایجاد می‌کند، زیرا پول قطعه را با تاخیر از خودروساز می‌گیرد درحالی که خودرو ساز پیشتر پول خودرو را از مشتری گرفته است. اینکه بگوییم شرایط کشور ویژه است به دلیل همه قوانین و مدیریت‌های نادرست ما در صنعت است.