به نظر می‌رسد با توجه به گزارش‌های این نهاد معتبر بین‌المللی و نیز تشدید رژیم تحریم‌های ایران از سوی آمریکا رقم سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در ایران امسال کاهش چشمگیری را تجربه کند مگر اینکه معجزه رخ داده باشد.

رقم اعلام‌شده از سوی فرهاد دژپسند نشان می‌دهد این معجزه رخ داده است یا آقای وزیر بر اثر سهو یا عمد تفاوت تصویب و جلب و جذب را نادیده گرفته است.

وزیر اقتصاد در همین روزهای گذشته از جلب ۸/۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قالب پروژه‌های مصوب هیات سرمایه‌گذاری خارجی طی شش ماهه اول سال خبر داد و جزئیاتی از طرح این وزارتخانه برای تسهیل و تسریع جلب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه کرد.

آیا گزارش کارشناسان به آقای وزیر اشتباه بوده است، آیا آقای دژپسند توجه نکرده شکاف میان تصویب سرمایه خارجی تا جذب سرمایه خارجی یک دره بسیار پهناور و بزرگ و ژرف است؟ کاش چنین معجزه‌ای رخ داده باشد. در این صورت وزارت اقتصاد با بیان جزئیات می‌تواند شهروندان را بسیار خوشحال کند.

منبع: جهان صنعت