به گزارش «نود اقتصادی»، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس اظهار داشت: صادرات فعلی LPG خام‌فروشی و از دست دادن ارزش افزوده هنگفتی است که می‌تواند تا ۴ میلیارد دلار در سال بالغ شود. علاوه بر آن ساخت واحدهای پتروشیمی می تواند حدود ۵ تا ۱۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد نماید. لذا ضرورت دارد تا سیاست درستی در حوزه مصارف سوخت و انرژی و خوراک پتروشیمی‌ها در کشور دنبال شده و استفاده از LPG در سوخت مصرفی کاهش یابد و به مصارف با ارزش افزوده بالاتر توجه شود.