به گزارش «نود اقتصادی»، محمد باقری بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: عزل رئیس سازمان خصوصی سازی در این شرایط اصلا کار خوب و شایسته‌ای نبود. باید در واگذاری شرکت‌های دولتی یک بازنگری اساسی شود، زیرا اگر بخواهد طبق همین روال پیش برود کشور دچار مشکلات دیگری خواهد شد که جبران کردن آن سخت خواهد شد.