به گزارش «نود اقتصادی»، تولید خودرو در سال ۹۸ چندان با پیش‌بینی مقامات صنعتی کشور هماهنگ نبود و تولید ۸۵۵ هزار دستگاهی در سال گذشته رقم خورد. سال ۹۷ بسیاری از سیاست‌گذاران صنعتی و خودرویی، تولید حداقل یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سال ۹۸ را پیش‌بینی کرده بودند.

این در شرایطی است که تعداد خودروهای تولیدی بسیار کمتر از خواست مقامات صنعتی شد. هرچند طبق آمار‌های منتشر شده در سایت کدال تولید در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ رشد ۶ درصدی را تجربه کرده، با این حال وعده تولید یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو با توجه به تشدید تحریم‌ها و همچنین کمبود نقدینگی خودروسازان به نوعی در راستای بلندپروازی مقامات صنعتی کشور تعبیر می‌شود.

در هر صورت آنچه مشخص است خودروسازان با وجود رشد ۶ درصدی تولید، روند نزولی را در بسیاری از ماه‌ها به ثبت رساندند.طبق آمارهای ارائه شده از سوی خودروسازان به سازمان بورس رشد تولید ماهانه خودروسازان که از پاییز آغاز شده بود در بهمن‌ماه متوقف شد، افت ماهانه تولید در اسفندماه نیز تدوام داشت وشرکت‌های خودروساز در اسفند به نسبت بهمن افت تولید ۶/ ۲۱ درصدی را ثبت کرده‌اند که بخشی از آن به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از خطوط تولید خودروسازان بود.