به گزارش «نود اقتصادی»، محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: الزاما بازار بورس همواره نباید مثبت یا منفی باشد. کسانی که وارد بازار می‌شوند ریسک آن را هم باید بپذیرند و با توجه به آن دست به خرید و فروش سهام می‌زنند.

وی بیان کرد: متغیرهای متعدد جهانی و داخلی بر این روند اثرگذار است. قیمت‌ها در بازار سرمایه خود را با انتظارات تعدیل می‌کنند اما در این میان نکته مهم این است که بازار سرمایه باید شفافیت و گردش اطلاعات بالا داشته باشد و دسترسی مخفی به اطلاعات برای کسی وجود نداشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: به طور کلی اگر نقدینگی در خرید و فروش دارایی جذب شود می‌تواند از افزایش تورم جلوگیری کند و این کارکرد مثبت بازار دارایی‌ها است که بورس هم یکی از این بازارها محسوب می‌شود.