به گزارش «نود اقتصادی»، علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: برای تحقق شعار سال باید بصورت زنجیره ای به فعالیت‌های اقتصادی پرداخت نه هرجا که شرایط آماده بود. بطورکلی ۲۵ زنجیره اصلی در کشور وجود دارد که این زنجیره‌ها را باید بصورت زنجیره ای و مکمل یکدیگر دید.

وی بیان کرد: خوشبختانه در اقتصاد ایران به قدری ظرفیت خالی وجود دارد که اگر بخواهیم این ظرفیت های خالی را پر کنیم به راحتی تولید می تواند جهش واقعی پیدا کند. رمز اصلی تحقق جهش تولید در کشور توجه به تمامی زنجیره ها اعم از زنجیره ارزش، تولید، تامین مالی وغیره در فعالیت های اقتصادی است.