به گزارش «نود اقتصادی» آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد طی ۹ ماهه امسال ۱۳ هزار و ۷۰۳ ایرانی جان خود را بر اثر حوادث رانندگی از دست داده اند که نسبت به تعداد ۱۳ هزار و ۵۰۳ متوفی حوادث رانندگی در ۹ماهه سال ۹۷، حوادث امسال رشد ۱/۴ درصدی داشته است. همچنین تعداد مصدومان حوادث رانندگی در ۹ ماهه امسال نیز به  ۲۸۲ هزار و ۷۸۰ نفر رسیده است.