علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به خبرنگار «نود اقتصادی» گفت قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه FATF هیچ تاثیری بر روند پولی و بانکی کشور ندارد.

وی افزود: شبکه بانکی کشور از گذشته هم تحت تحریم بوده و نظام بانکی کشور هم هیچ رابطه‌ای با بانک‌های مطرح و بزرگ جهان نداشته، بنابراین قرار گرفتن نام ایران در فهرست FATF هیچ تاثیری در رفتار بانکی کشور ندارد. معتقدم پیوستن ایران به FATF به ضرر کشور است و نباید به هیچ وجه چنین کاری صورت بگیرد.