به گزارش‌«نود اقتصادی»، ‌جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن‌ برنج اظهار داشت: در حال حاضر قیمت برنج در استان های شمالی از مهر همزمان با پیک برداشت تاکنون از ثبات نسبی برخوردار است، به طوریکه قیمت هر کیلو برنج با ۲ تا ۳ درصد خرده بدون ناخالصی در گیلان ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان و در برخی استان های شمالی ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان است.

وی بیان کرد: نیازی به واردات برنج نداریم. با توجه به رشد تولید برنج و واردات گسترده طی سال های اخیر، نیازی به واردات برنج در ایام محرم، شب عید و ماه رمضان نداریم.