به گزارش «نود اقتصادی»، زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران اظهار داشت: در این شرایط نامطلوب فعلی راهکاری برای کاهش شکاف مزد وجود ندارد. در شرایط تورم بالا نمی توانیم مانع تشدید این شکاف شویم اگر تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیرید، افزایش مزدها به میزان ۴۰ درصد غیر ممکن است.

وی بیان کرد: در اقتصاد به این شرایط "مارپیچ دستمزد قیمت" گفته می شود و مثل ریختن بنزین روی آتش است. تورم ۴۰ درصد است اما بنگاه‌ها قادر نیستند مزد نیروی کار خود را ۴۰ درصد افزایش دهند. وقتی هم که با تورم ۴۰ درصدی مزد را حداکثر ۲۰ درصد بالا می‌برند، یعنی شکاف درآمد واقعی حداقل بگیران با دارندگان درآمدهای نجومی بیشتر می‌شود.

زهرا کریمی افزود: شمار کارگرانی که حداقل مزد قانونی را دریافت می‌کنند بسیار زیاد است حتی در بسیاری از کارخانه های بزرگ بین ۸۰ تا ۹۰ درصد کارکنان با سطوح تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس هم حداقل مزد را دریافت می کنند. این وضعیت واحدهای متوسط و بزرگ است، در بنگاه‌های کوچک وضعیت مزد‌ها بدتر است.

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران بیان کرد: بنابراین در سال آینده اگر حداقل مزد ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، سفره خانوارهای کارگری کوچک تر خواهد شد. در مقابل کسانی که از وضعیت تورمی بهره می‌برند، ثروتمندتر می شوند و در نتیجه شکاف درآمدی تعمیق خواهد شد.

وی در پایان بیان کرد: راهکار این مسئله کنترل تورم است و راهکار کنترل تورم برگرداندن اقتصاد به وضعیت عادی است. الان در شرایط بحرانی هستیم و نمی‌توان در شرایط بحران شکاف درآمدی را کنترل کرد.