به گزارش «نود اقتصادی»، احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: تعدد طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد نشان‌دهنده عدم ارائه خدمات سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران در کشور است. در واقع پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد برای طرح‌های صنعتی شامل تامین زمین و ایجاد دیوارکشی به شمار می‌رود و اصلا پیشرفت قابل توجهی نیست.

وی بیان کرد: عملکرد نامناسب وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از علل تعدد طرح‌های با پیشرفت اندک است که سبب می‌شود بسیاری از طرح‌های صنعتی و معدنی کشور پس از شروع نیمه‌کاره رها شوند.

سلطانی افزود: می‌توان برای سرمایه‌گذار مشخص کرد که سرمایه خود را وارد چه حوزه‌ای کند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اطلاعات دقیقی از وضعیت صنایع و همچنین طرح‌های موجود در کشور ارائه کند تا تصمیم‌گیری برای آغاز پروژه براساس اطلاعات درست انجام شود. اما در ایران از طرفی اطلاعات دقیقی نسبت به بسیاری از صنایع وجود ندارد و از سوی دیگر اطلاعات موجود نیز با خطای زیادی همراه است که باعث گمراهی سرمایه‌گذار می‌شود.