به گزارش «نود اقتصادی»، فاطمه مقیمی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: بسیاری از پرونده‌هایی که به قوه قضاییه ارجاع می‌شود در زمان خود بررسی نمی‌شود به همین دلیل می‌توان گفت آن اثری را که باید داشته باشد، ندارد، بنابراین سرعت عمل این قوه بسیار مهم است.

وی بیان کرد: قوه قضاییه می‌تواند به بهترین نحو ممکن جلوی توزیع رانتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی شرکت‌های خاص را بگیرد چون در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است و اگر تخلفی صورت گیرد باید این قوه ورود کند.